Diabetes

Audrey Peuteman de diabeteseducator van i-mens, kan  je hier met raad en daad bij helpen. De diagnose 'diabetes', op welk moment deze ook gesteld wordt, heeft een impact op het dagelijks leven. Mensen met diabetes krijgen de opdracht om zich in steeds wisselende omstandigheden te gaan trainen in nieuwe gedragingen:

• hoe een glucosemeter gebruiken,
• hoe en waar insuline inspuiten,
• effect van medicatie op het dagelijks doen en laten,
• bewust worden van voeding en zijn samenstelling,
• ...
Omdat het een aandoening is die steeds meer en meer voorkomt, bij zowel jong als oud, is het belangrijk om tijdig met de juiste behandeling te beginnen.  De diabeteseducator kan je hierbij helpen.
Ze kan je meer vertellen over de aandoening op zich, en over al de onderwerpen zoals hierboven vernoemd.

De meest voorkomende types diabetes:

Type 1 diabetes:
Deze vorm ontstaat meestal op jongere leeftijd (vóór 40 jaar). In totaal lijden ongeveer 10 % van alle mensen met diabetes aan deze vorm.
Type 1 diabetes ontwikkelt zich meestal over een korte periode. Bloedsuikerwaarden gaan relatief snel oplopen en men ontwikkelt snel klachten.

Type 2 diabetes:

In hoofdzaak treft het volwassenen, ouder dan 40 jaar. De laatste jaren zien we echter een spectaculaire stijging van het aantal mensen met type 2 diabetes, ook op jongere leeftijd. Voornaamste oorzaak zijn toenemend overgewicht en onvoldoende lichaamsbeweging. 90 % van de totale groep mensen met diabetes lijden aan type 2 diabetes.
De ontwikkeling van type 2 diabetes verloopt meestal langzaam. Daardoor kunnen gedurende meerdere jaren reeds licht verhoogde bloedsuikerwaarden aanwezig zijn en schade aanrichten, zonder dat men zich van enig kwaad bewust is. Men schat dat ongeveer de helft van de mensen met type 2 diabetes niet weet dat ze de ziekte hebben.

Mensen met type 1 diabetes worden meestal behandeld in het ziekenhuis; indien je type 2 diabetes hebt, kan je huisarts meestal zelf de behandeling starten. In dat geval zal hij soms ook voorstellen om contact op te nemen met een diabeteseducator.

Indien je type 2 diabetes hebt, zal de huisarts voorstellen om een zorgtraject-contract op te stellen.

WAT IS EEN ZORGTRAJECT?

Dit is nieuw sinds september 2009. Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.
Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts en een specialist-endocrinoloog. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen en loopt gedurende 4 jaar.
Met het zorgtraject hebt u als voordeel dat alle consultaties van zowel de huisarts als van de specialist volledig worden terugbetaald. Indien u educatie moet krijgen van een diabeteseducator, dan is dit ook gratis.
Voor meer informatie omtrent het zorgtraject, kan u surfen naar www.zorgtraject.be en voor informatie over diabetes naar www.diabetes.be©2023 De Bres Dienstencentrum Vilvoorde
Toekomststraat 6 - 1800 Vilvoorde
T 02 251 53 23 - F 02 251 17 53
intraVerplVilvoorde@svhg.be
 Site-Hits: 604387


Bezoek Strak.biz