Praktisch

Het aanvragen van een verzorging is zeer eenvoudig. U hoeft enkel maar te telefoneren naar het nummer 02/251.53.23.

Een aanvraag van een thuisverpleging gebeurt meestal op vraag van de huisarts of†de behandelend geneesheer in het ziekenhuis. Soms gebeurt het dat de aanvraag gebeurt door de sociale dienst van Uw mutualiteit. Het is belangrijk om weten dat wij openstaan voor iedereen,†en geen†afspraken hebben met eender welke mutualiteit. Wij vragen geen lidgeld†of jaarlijkse bijdrage.

Een speciaal voorschrift†voor verpleegkundige zorgen vermeldt†de†aard van de toe†te dienen†zorgen,†de frequentie†en de†duur.†De verpleegkundigen hebben dit†voorschrift nodig vooraleer met de verzorging kan gestart worden.

Bij het eerste bezoek wordt er een dossier opgemaakt en geven wij een informatiemap over onze dienst. Er wordt afgesproken hoe de volgende verzorgingen gepland worden. Wanneer het een complexe verpleegsituatie betreft (bv complexe wondzorg, diabetes, palliatieve zorgen) wordt dit doorgeven aan de†referentieverpleegkundige. Zij zal in de loop van de volgende dagen langs komen om de situatie te bespreken.

Wij doen onze uiterste best om de afgesproken tijdstippen zo goed mogelijk†te respecteren. Wij zijn echter op de baan en onvoorziene omstandigheden kunnen altijd voorkomen.†Wanneer†U†ongerust bent†mag†U†altijd†even†bellen†naar†tel.†02/251.53.23.††

 


©2023 De Bres Dienstencentrum Vilvoorde
Toekomststraat 6 - 1800 Vilvoorde
T 02 251 53 23 - F 02 251 17 53
intraVerplVilvoorde@svhg.be
 Site-Hits: 615751


Bezoek Strak.biz