OSTEOPATHIE (niet meer van toepassing)

"De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen."

Definitie van de Academie voor Osteopathie van BelgiŽ, vzw:

Osteopathie is een geneeswijze die gekenmerkt wordt door een manuele aanpak van de patiŽnt en die steunt op de principes dat de mens functioneert als een geheel en dat het lichaam over een zelfherstellend vermogen beschikt. De behandeling baseert zich op een diagnostiek die gevormd wordt door een diepgaande anamnese en een globaal palpatieonderzoek, waarbij elke bewegingsbeperking op alle niveaus van de gewrichten en weefsels †in de mate van het mogelijke worden bekeken. D.m.v. de osteopathie tracht men manueel technisch in te werken om het herstel van de functie te bekomen. Door het herstel van de functie van het lichaam als eenheid, beÔnvloedt men het zelfherstellend vermogen ten gunste. † De osteopathie baseert zich op volgende basisprincipes:

1. Het lichaam is een biologische eenheid. De osteopathie gaat dan ook niet enkel de disfunctie van een lichaamsdeel opsporen, maar gaat het evenwicht in het ganse lichaam trachten te herstellen of nog de osteopathie tracht te achterhalen hoe de disfunctie kadert in het globaal functioneren van de patiŽnt.

2. Het lichaam heeft de eigenschap zich te herstellen. In plaats van de betrokken kwaal aan te pakken, moet de behandeling dus veeleer de verdedigingsmechanismen van het organisme reactiveren.

3. De structuur bepaalt de functie, en omgekeerd. De structuur staat in relatie met de functie. Dit wordt verklaart door de fysiologie.

4. De regel van de arterie. De integriteit van de circulatiesystemen (bloedsomloop en lymfvaten) en van het zenuwstelsel zijn een onontbeerlijke voorwaarde voor een goede gezondheid.

5. Het locomotorisch systeem. Het neuro-musculo-skeletaal systeem is meer dan zo maar een constructie. Het maakt beweging mogelijk; het maakt dus leven mogelijk. De minste functiestoornis ervan kan gevolgen hebben voor de fysiologie van heel het lichaam.

Osteopaat: Momenteel niet beschikbaar

De meeste ziekenfondsen bieden een gedeeltelijke terugbetaling en dit met een maximum per jaar. Gelieve zich te informeren bij uw mutualiteit.


©2023 De Bres Dienstencentrum Vilvoorde
Toekomststraat 6 - 1800 Vilvoorde
T 02 251 53 23 - F 02 251 17 53
intraVerplVilvoorde@svhg.be
 Site-Hits: 604407


Bezoek Strak.biz